Uncategorized


새벽 라방에서 전남친에게 협박 폭행 피해고백한 쯔양 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

전남친이 쯔양에게 한 만행들 다 공개됨 ㄷㄷㄷ

쯔양 멘탈 엄청 깨졌을텐데 계속

방송하고 유튜브 올리고 했던건가…